Namu apsaimniekošana

                              Ēku un inženiertīklu renovācija

                                                         Uzņēmums izstrādā, realizē un konsultē  par lokālās apkures sistēmas ierīkošanu

                                                         veic renovācijas projektu vadību daudzdzīvokļu mājās, sabiedriskās ēkās un privātmājās

                              Siltumapgāde

                              Dzīvokļu pārdošana un īre

                              Mehānisma pakalpojumi - pacēlājs 21m

                                                                        

 

Pakalpojumu cenrādis (EUR ar PVN) par ūdens patēriņa skaitītāja uzstādīšanu / maiņu / apkalpošanu:

Skatīt cenas šeit   

 

 Cena par ūdeni EUR  daudzdzīvokļu mājās

                                   

                                              Talsos:   

                                                 1m 3 siltais ūdens - 6,541 EUR

                                                            

                               Pastendē:  1m 3 aukstais ūdens -       3,158 EUR

                                                   1m 3 siltais ūdens -             9,058 EUR  (ūdens uzsildīšana 5,90 EUR + ūdens  3,158 EUR)